Disclaimer

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Nanny&Co naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door Nanny&Co beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Nanny&Co vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. Nanny&Co behoudt zich dan ook het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nanny&Co worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren:

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.

 

 

 

 

 

 

| Disclaimer | ©2012 Nanny&Co |