Werken als Nanny

Nanny&Co is voortdurend op zoek naar gekwalificeerde nanny's. Wij zijn altijd op zoek naar nanny's die tenminste aan de volgende eisen voldoen:

 • De nanny beschikt over een diploma mbo-2 Helpende Zorg en Welzijn, Helpende Welzijn, Helpende Breed of Helpende sociaal agogisch werk of een daaraangelijkgesteld diploma;
 • De nanny beschikt over een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis of een geregistreerd certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert, of een van de volgende geregistreerde certificaten van Nikta: Acute Zorg bij kinderen, Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving, Eerstehulpverlener;
 • De nanny beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor gastouders; deze mag niet ouder dan 2 maanden zijn op het moment dat u bij het gezin begint;
 • Tot slot dient de nanny ook altijd een kopie te overleggen van een ID bewijs (paspoort of rijbewijs).

  Naast bovengenoemde minimale eisen vindt Nanny&Co het ook belangrijk dat een nanny referenties kan overleggen. Deze worden vervolgens altijd nagegaan indien de nanny bij een gezin aan de slag gaat. In verband met de verantwoordelijkheid die de nanny draagt voor de kinderen dient een nanny geduldig, consequent en zorgzaam te zijn. Tenslotte vergt het nannyschap behoorlijk wat uithoudingsvermogen en inventiviteit. Kinderen zitten namelijk niet stil.

  Algemene informatie voor ouders en nanny's:

  Nanny&Co werkt volgens de regeling 'Dienstverlening aan huis'. Middels deze regeling kunt u sinds 1 januari 2007 iemand in dienst nemen om klussen in en om uw huis te doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om oppaswerk, tuinonderhoud, boodschappen doen of werken als alfahulp. U hoeft echter geen loonbelasting te betalen of premies voor werknemersverzekeringen in te houden.

  Dit betekent voor een nanny onder meer dat:

 • je een contract afsluit met de ouders (contract Ouder-Nanny) en dat je samen met de ouders je beloning (uurtarief) afspreekt (tenminste het minimumloon);
 • je recht hebt op een vakantietoeslag van 8% (wordt verrekend in het uurtarief ) en dat maximaal 4 weken vakantie worden doorbetaald. Van deze 4 weken vakantie, dienen in ieder geval 2 weken in een vakantie van de ouders te vallen en de overige 2 weken vakantie worden in onderling overleg met de ouders bepaald;
 • bij ziekte de eerste 2 werkdagen voor rekening van de nanny komen en vervolgens de nanny maximaal 6 weken wordt doobetaald (tenminste 70% van het overeengekomen uurtarief, maar tenminste het minimum uurloon);
 • je niet (verplicht) verzekerd bent voor werknemersverzekeringen. Je kan dus geen aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW). Je kan je hiervoor wel vrijwillig verzekeren, bijvoorbeeld bij het UWV   
 • je aangifte van de inkomsten bij de Belastingdienst moet doen.
 • je maximaal drie dagen per week voor hetzelfde gezin kan werken (de nanny noteert de door haar gewerkte uren per dag op de zogenoemde Maandstaat welke aan het einde van de maand, voorzien van handtekening van nanny en ouder(s), aan Nanny&Co wordt opgestuurd).
 • Nog steeds enthousiast om als nanny te werken? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 071-5127242, we willen u graag spreken! Of stuur ons een e-mail, Nanny&Co neemt dan zo snel mogelijk contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

   

  | Disclaimer | ©2012 Nanny&Co |