Oudercommissie

Nanny&Co beschikt over een oudercommissie. Het belangrijkste doel van deze commissie is het behartigen van de belangen van u als vraagouder en uw kinderen.

Bevoegdheden oudercommissie

De Wet kinderopvang heeft de oprichting van een oudercommissie verplicht gesteld voor elke kinderopvanginstelling. Ook heeft de Wet kinderopvang de oudercommissie verzwaard adviesrecht gegeven op diverse punten. De oudercommissie kan hierdoor advies geven over elk voorgenomen besluit die het gastouderbureau neemt inzake:

Voor de samenstelling van deze oudercommissie en het reglement gelden eisen. Voor meer informatie hierover verwijzen we graag naar het Reglement Oudercommissie en het Statuut Oudercommissie, beiden te vinden onder Downloads.

Leden

De oudercommissie van Nanny&Co telt twee leden:

- mevrouw J. Fhij

- mevrouw R. Besselink

Contactgegevens

Heeft u een verzoek of vraag aan de oudercommissie, aarzel dan niet om contact met hen op te nemen via rbesselink@hotmail.com of juliettefhij@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

| Disclaimer | ©2013 Nanny&Co |