Organisatie en Werkwijze

De kwaliteit van de nanny's en de kwaliteit van onze dienstverlening staan bij ons hoog in het vaandel. Dit komt onder meer tot uitdrukking in ons pedagogisch beleidsplan en de mogelijkheid van ouderparticipatie middels onze oudercommissie. Ook zijn wij aangesloten bij de De Geschillencommissie Kinderopvang. Nanny&Co wordt jaarlijks getoetst door de Inspectiedienst van de GGD. Dit leidt tot een jaarlijks nieuw Inspectierapport welke bij de GGD wordt gedeponeerd. U kunt de inspectierapporten inzien op ons kantoor of bekijk het rapport onder het tabblad 'Downloads'.

Werving en Selectie

Bij de werving en selectie van de nanny's hechten we grote waarde aan de opgedane ervaring van de nanny, de aanwezige referenties en het kennismakingsgesprek dat wij met de nanny zullen voeren. Vinden wij een nanny geschikt om te worden bemiddeld dan zal de nanny tevens een verklaring omtrent het gedrag moeten overleggen die niet ouder dan twee maanden is. Is de nanny eenmaal werkzaam binnen een gezin dan zal Nanny&Co de nanny en de ouders blijven begeleiden.

Nanny&Co selecteert nanny’s onder andere op grond van hun ervaring, leefwijze en motivatie. De nanny moet plezier hebben in het omgaan met kinderen en beschikken over een voldoende mate aan geduld en flexibiliteit. Nanny’s hebben een zeer verantwoordelijke taak. Samen met de ouders delen zij in de opvoeding van de kinderen. De nanny kan maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, waarvan maximaal 5 kinderen onder de 4 jaar, maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is inclusief de kinderen die komen spelen.

De nanny’s staan ook in voor de veiligheid en geborgenheid van de kinderen. Daartoe moeten nanny’s een certificaat "eerste hulp aan kinderen" van het Oranje Kruis overleggen. Daarnaast dienen nanny’s ook te beschikken over een diploma op minimaal het niveau MBO 2 Helpende (Zorg &) Welzijn of een hiermee gelijkgesteld diploma. Tevens dient de opvanglocatie te voldoen aan de eisen voor veiligheid en gezondheid. Dit zal door Nanny&Co worden getoetst door middel van een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid op de opvanglocatie die samen met de nanny zal worden gehouden. De nanny dient de risico-inventarisatie te kennen en te handelen volgens de afspraken uit het plan van aanpak dat, indien nodig, uit de inventarisatie voortvloeit. U kunt het document van de risico-inventarisatie inzien bij 'Downloads'.

De nanny ontvangt voor de opvang een vaste vergoeding per uur. De hoogte van dit tarief wordt uiteindelijk samen met de ouders vastgesteld. Nanny&Co geeft hierin richtlijnen die aansluiting vinden bij onze praktijk (zie 'Opvangpakketten').

Naast het uurtarief voor de nanny, betaalt u als ouder tevens een vaste begeleidingsbijdrage per maand, onafhankelijk van het aantal uren dat u afneemt of het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang. Voor deze begeleidingsbijdrage verricht Nanny&Co een aantal diensten. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van de overeenkomst tussen ouders en de nanny en tussen ouders en Nanny&Co, administratieve werkzaamheden zoals maandoverzichten en een eindejaarsoverzicht, praktische begeleiding van nanny en ouders, kassiersfunctie, intentie om een vervanger te regelen bij ziekte van de nanny, jaarlijkse inspectie met de nanny van de opvanglocatie en tussentijds bezoek aan de nanny op de opvanglocatie.

Hoe werken wij?

Indien u interesse heeft in de dienstverlening van Nanny&Co, komen wij allereerst bij u thuis langs voor een intake-gesprek. Tijdens dit gesprek proberen wij een zo goed mogelijk beeld van uw gezin te krijgen en van uw wensen ten aanzien van een nanny. Naar aanleiding van het intake-gesprek worden schriftelijk in een opdrachtbevestiging de gemaakte afspraken vastgelegd, zoals per wanneer en voor hoeveel kinderen opvang wordt gezocht, welk opvangpakket u heeft gekozen en voor welke dagen/tijden opvang nodig is.

Besluit u om na het intake-gesprek niet met Nanny&Co verder te gaan, dan brengt Nanny&Co u een onkostenvergoeding in rekening, bestaande uit de tijd die gemoeid is met het intake-gesprek en een kilometervergoeding. Vervolgens start Nanny&Co met het werven, selecteren en screenen van nanny's. Voor de werkzaamheden verbonden aan de opdracht betaalt u bemiddelingskosten. Op het moment dat de bemiddelingskosten zijn betaald en de contracten ondertekend zijn ontvangen, wordt de opdracht gestart. Nanny&Co streeft ernaar om tenminste twee door haar geschikt bevonden nanny's ter nadere kennismaking aan u voor te stellen. Hierna beslist u - in nauw overleg - met Nanny&Co of de bemiddeling met één van de nanny's zal resulteren in een overeenkomst tussen u en de nanny.

 

 

| Disclaimer | ©2012 Nanny&Co |

OO