Kinderopvangtoeslag

Als u werk en zorg combineert kunt u aanspraak maken op Kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Berekening hoogte Kinderopvangtoeslag

De toeslag bedraagt een percentage van de opvangkosten die u maakt en is afhankelijk van uw toetsingsinkomen, het aantal kinderen in uw gezin dat gebruikt maakt van de kinderopvang en de opvangkosten.

Indien u dit wenst kunnen wij voor u vrijblijvend een rekenvoorbeeld maken waarin de kosten kinderopvang en de eventuele kinderopvangtoeslag inzichtelijk worden. U kunt hiertoe een mail sturen naar info@nannyco.nl. We hebben dan de volgende gegevens van u nodig: het aantal opvang-uren per week per kind gespecificeerd en uw bruto verzamelgezinsinkomen op jaarbasis.

Ook kunt u de hoogte van uw kinderopvangtoeslag checken op de website van de Belastingdienst. Het maximum uurtarief voor gastouderopvang in 2015 is € 5,48 (dit wordt € 5,52 per 1 januari 2016). Dit betekent dat de kinderopvangtoeslag wordt berekend over maximaal € 5,48. Is uw kinderopvang duurder, dan krijgt u over het deel boven het maximum uurtarief geen kinderopvangtoeslag.

Het 1e kind voor de kinderopvangtoeslag, is het kind met de meeste opvang-uren. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn. Is het aantal opvanguren voor 2 of meer kinderen gelijk? Dan is het 1e kind, het kind met de hoogste opvangkosten. Deze kosten staan op de facturen die u van Nanny&Co ontvangt. U kunt de kosten ook zelf berekenen door het aantal uren kinderopvang te vermenigvuldigen met het uurtarief van de nanny en de begeleidingsbijdrage.

Wanneer kinderopvangtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Daarnaast komt u alleen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag indien uw kind opvang geniet via een geregistreerde kinderopvanginstelling.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Vraagt u kinderopvangtoeslag in 2015 aan? Die moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis. Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw situatie? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of het aantal opvanguren, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan de belastingdienst melden.

 

 

| Disclaimer | ©2012 Nanny&Co |