Downloads

Maandstaten

- 2012

- 2013

- 2014

- 2015

- 2016

- 2017

Pedagogisch Beleid

- Pedagogisch beleidsplan augustus 2011

- Pedagogisch beleidsplan oktober 2012

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

- Handleiding behorend bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - versie juli 2013

Oudercommissie

- Reglement oudercommissie

- Statuut oudercommissie

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

- Document risico-inventarisatie veiligheid- en gezondheid

Verslag klachtenregeling

- 2009

- 2010

- 2010 oudercommissie

- 2011

- 2011 oudercommissie

- 2012

- 2012 oudercommissie

- 2013

- 2013 oudercommissie

- 2014

- 2014 oudercommissie

- 2015

- 2015 oudercommissie

- 2016

- 2016 oudercommissie

GGD Inspectierapport

- Rapport 15 september 2011

- Rapport 9 oktober 2012

- Rapport 17 mei 2013

- Rapport 19 november 2014

- Rapport 16 juni 2015

- Rapport 12 april 2016

- Rapport 12 september 2017

 

| Disclaimer | ©2012 Nanny&Co |